Transaction Detail Info
Transaction Hash:
0x1be482d2886402b2742179b6040dc490c337791ebbbd9d294bbcf1bcad83e53b
Status:
1
Block:
3667098 1839906 Block Confirmations
Timestamp:
8개월 전 (2023-09-19 19:55:41 PM +UTC)


Value:
100,031.9494762 DGC
Transaction Fee:
0.0021 DGC

Gas Price:
0.0000001 DGC
Txn Type:
transfer
Gas Limit:
8,000,000 Gwei
Gas Used by Transaction:
21,000 Gwei (0.26%)
주식회사 제네시스핀
대표자: 김선린
사업자번호: 769-88-01784
TEL: 02-3487-3244
(08390) 서울특별시 구로구 디지털로30길 31, 1동 9층 913호 914호(구로동, 코오롱디지털타워빌란트 Ⅱ)
COPYRIGHT (C) DANGNN. ALL RIGHTS RESERVED.